Klince typ HAFTE - pre klampiarske príponky (20°) (2)

Klince typ CN (0°) (3)

Klince typ R20 (20°) (10)

Klince v páse spájané plastom (0°/20°)