Reklamačný poriadok je popísaný vo Všeobecných obchodných podmienkach našej spoločnosti, v časti V. Záruka, zodpovednosť za vady Tovaru a reklamácia Tovaru tu.